VMAB 2013

  • VMAB 2013
  • VMAB 2013
  • VMAB 2013
  • VMAB 2013

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 1.0
  • Device Type:Device: iOS Universal
  • Category:Category: Business
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 7.36 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Cuốn ấn phẩm Danh bạ Quảng cáo Truyền thông Việt Nam VMAB 2011 - 2012 xuất hiện vừa qua nhận được rất nhiều lời cảm ơn, góp ý và quan tâm của gần 2000 công ty lớn trong danh sách phát miễn phí năm 2012 cũng như nhu cầu cần tra cứu thông tin cập nhật mới liên tục. Đáp lại sự quan tâm đó, Công ty truyền thông Tùng Việt tiếp tục xuất bản lần thứ 2 cuốn Danh bạ Quảng cáo Truyền thông Việt Nam – VMAB 2013.

Requirements

Your mobile device must have at least 7.36 MB of space to download and install VMAB 2013 app. VMAB 2013 is available on iTunes for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of TungViet Corp TUNG VIET COMMUNICATION Co., Ltd. at http://www.e-media.vn/.

Copyright © Công ty Truyền thông Tùng Việt