UEAB

  • UEAB
  • UEAB
  • UEAB
  • UEAB

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 3.0
  • Device Type:Device: iOS Universal
  • Category:Category: Utilities
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 4.13 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Ulricehamns Energi AB

- Här kan du läsa av din elförbrukning. Se resultatet per månad, dag eller per timma i sifferform eller diagram.
- Här kan du se betalningsinformation för tjänsterna elnät, elhandel, fjärrvärme, VA, samt bredband.
- Här kan du se aktuell total fjärrvärmeproduktion samt fördelning per bränsleform.
- Få en översikt över återvinningsanläggningar, karta samt öppettider och telefonnummer.
- All kontaktinformation till UEAB, återvinningscentraler samt support bredband privatpersoner.
- Intresseanmälan för anslutning till bredband fiber, fjärrvärme, el och vatten samt avlopp.
- Beskrivning över UEAB och dess uppdrag.

Requirements

Your mobile device must have at least 4.13 MB of space to download and install UEAB app. UEAB was updated to a new version. Purchase this version for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of Vist IT Vist IT AB at http://www.ueab.se.

Copyright © 2013 Ulricehamns Energi AB