PC REVUE

  • PC REVUE
  • PC REVUE
  • PC REVUE
  • PC REVUE

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 2.6.8
  • Device Type:Device: iOS Universal
  • Category:Category: News
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 13.02 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Žijete svetom technológií, potrebujeme mať neustále aktuálne informácie zo sveta IT, počítačov, internetu, elektroniky či najnovšieho softvéru? Je vám bližší elektronický text ako ten, čo je vytlačený na papieri alebo toto riešenie považujete za ekologickejšie? S touto aplikáciou budete môcť prezerať najčítanejší slovenský počítačový magazín PC REVUE priamo vo vašom iPade a to medzi prvými, ešte predtým ako bude v stánkoch. Kedykoľvek a kdekoľvek, navyše multimediálne s bonusovými galériami, videoreportážami či videorecenziami.

Využite možnosť zakúpenia predplatného* a majte vydanie k dispozícii ešte skôr ako je v stánku!

* Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia. Máte možnosť vybrať si spomedzi 3 typov predplatného:
- Predplatné na 3 mesiace 3.99€
- Predplatné na 6 mesacov 7.99€
- Predplatné na 1 rok 13.99€

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.coverpageapp.com/policy

Requirements

Your mobile device must have at least 13.02 MB of space to download and install PC REVUE app. PC REVUE was updated to a new version. Purchase this version for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of MONOGRAM Interactive at http://www.coverpageapp.com/.

Copyright © 2009 Digital Visions, spol. s r.o.