NKS

  • NKS
  • NKS
  • NKS
  • NKS

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 1.0
  • Device Type:Device: iOS Universal
  • Category:Category: Medical
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 132.49 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Upptäck Nya Karolinska Solna - framtidens universitetssjukhus!

Den här applikationen visar hur byggnaderna i projektet Nya Karolinska Solna kommer att se ut och vilka verksamheter som planeras där. I projektet utgår all planering från patienternas behov. Här ska de svårast sjuka och skadade erbjudas vård i världsklass. Det ställer höga krav på allt från arkitektur, logistik och teknisk utrustning till planeringen av själva vården. Nya Karolinska Solna blir dessutom ett av världens mest hållbara och miljöanpassade sjukhus. Vi hoppas att applikationen ger svar på många av dina frågor om projektet.

Välkommen till framtiden!

Appen innehåller:
Navigering i 3D
Information om var olika verksamheter planeras
Korta fakta om projektet
Nyheter

Requirements

Your mobile device must have at least 132.49 MB of space to download and install NKS app. NKS is available on iTunes for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of Animech Technologies AB at http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Kontakt/.

Copyright © 2014 Animech Technologies AB