Ljus

  • Ljus
  • Ljus
  • Ljus
  • Ljus

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 1.2
  • Device Type:Device: iPhone Ready
  • Category:Category: Utilities
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 1.01 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Med Arbetsmiljöverkets app Ljus kan du bedöma ljuset på olika arbetsplatser. Mät ljuset på kontoret, verkstaden och i djurstallet. Med en enkel knapptryckning får du:

-Ljusbedömare som mäter ljuset och uppskattar luxvärdet. Detta visas med tydlig grafik.
-En bedömning om ljuset är i nivå med rekommenderade värden.
-En kontrastmätare som anger kontrastvärdet mellan valfria ytor i bilden. Du ser om bländningsrisken är hög.
-Information om ljus och belysning och direktlänk till Arbetsmiljöverket.

Dålig belysning som svag ljusstyrka eller bländning påverkar din trivsel och arbetsförmåga. Det kan leda till att du arbetar i felaktiga arbetsställningar och påverka ditt humör samt göra dig trött och irriterad.

Hur fungerar applikationen?

Innan du börjar:
Innan du kan mäta ljus måste du tillverka en diffusor för att få tillförlitliga mätvärden. Den tillverkar du enkelt genom att täcka kameralinsen tillfälligt med en bit 80grams skrivarpapper.

För att mäta ljus:
Under knappen ”Välj miljö” välj den miljö som du tycker passar bäst för att mäta ljuset på arbetsplatsen.
Tryck sedan på knappen Mät ljusnivå. Läs instruktionen, tryck OK och lägg snabbt telefonen med bildskärmssidan nedåt på den plats där du vill mäta ljuset.
När mätningen är klar hörs en ljudsignal, alternativt en vibration om ljudet är avstängt.

Mät kontrast:
Ta bort papperslappen. Tryck på fliken Mät kontrast. Fotografera den plats du vill undersöka kontrasten på.
Dra det blå hårkorset till det mörka området i bilden som du vill mäta och det röda hårkorset till det ljusa område som du vill jämföra med. Tryck på Beräkna.

Så tolkar du resultatet:
under 2,5 låg risk för bländning och stora kontraster
2,5-3,5 kan upplevas ansträngande för synen, särskilt vid högre mätetal
över 3,5 ökad risk för bländning eller besvärliga kontraster

Historik:
Om du har valt att spara dina mätningar kan du e-posta dem vidare. De levereras i CSV format vilket kan öppnas i Excel.
Applikationen är anpassad för Iphone 4, Iphone 4S och Iphone 5 och är inte likvärdig med en professionell ljusmätare. Appen är kalibrerad för Iphone 4S och ger med diffusorn mätvärden som ofta avviker mindre än ±10% från det sanna värdet. Iphone 4 och 5 ger också relativt pålitliga värden.
Värdena kan skilja sig åt mellan olika mobiltelefoner. Det beror på variationer i kamerans känslighet.

Läs mer om appens funktioner och om ljus och belysning på Arbetsmiljöverkets webbplats. www.av.se/teman/ljusappen

Ansvarig utgivare är Arbetsmiljöverket. Applikationen är utvecklad i samarbete med Knowit Mobile Syd AB.

Requirements

Your mobile device must have at least 1.01 MB of space to download and install Ljus app. Ljus was updated to a new version. Purchase this version for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of Arbetsmiljöverket Arbetsmiljoverket at http://www.av.se/.

Copyright © Arbetsmiljöverket