DFF Planner

  • DFF Planner
  • DFF Planner
  • DFF Planner
  • DFF Planner

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 1.0
  • Device Type:Device: iOS Universal
  • Category:Category: Sports
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 5.79 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Med DFF Planner app'en har du mulighed for at træne endnu mere og øge din træningstid - uden at resten af dit hold og din træner er tilstede.

Dansk Fægte-Forbunds træn-selv-app giver unge talent - og elitefægtere et inspirationsværktøj til at træne alene eller i mindre grupper som et supplement til den øvrige træning i klubben, på træningssamlinger o.s.v.

Med appen kan du/I oprette egne træningspas og ved hjælp af kalenderfunktionen planlægge egne træninger frem i tiden.

Dine egne træninger kan du sammensætte ud fra de i forvejen af DFF's landstrænere beskrevne øvelser, som findes i appens katalog, eller ud fra øvelser, du selv beskriver og tilføjer i kataloget.

Appens katalog indeholder et større antal beskrevne øvelser, som du kan udvælge til din selvtræning. Øvelserne har landstrænerne udpeget ud fra, at du som ungdoms talent - eller elitefægter skal kunne arbejde selvstændigt med øvelserne i og udenfor et træningslokale.

Kataloget er opdelt i våbentekniske øvelser under "Våbenarbejde" for aldersgrupperne: Kadet (U16) og Junior (U20) i disciplinerne fleuret og kårde. Disse øvelser er bevidst valgt sådan, at du kan træne på egen hånd med dit våben alle steder - f.eks. hjemme. I kataloget er der selvfølgelig masser af selvtræningsøvelser til benarbejde til samme aldersgrupper og som øvelser, du enten laver hjemme eller i en hal.

Husk, at selvtræning er ikke en erstatning for øvrig træning, men et supplement, som gør, at du kan træne endnu mere alene eller sammen med dine venner.
Tag gerne din træner med på råd om, hvilke af appens mange øvelser, du bør træne selv.
God fornøjelse med træningen.

Målgruppe:
Niveau: Talent - Elite
Alder: Kadet (U16) - Junior (U20)
Discipliner: Kårde og fleuret

Udøverens forudsætninger: Træn selv-konceptet er for fægtere i ovennævnte aldersgrupper og på beskrevne niveau, der teknisk og fysisk allerede har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre øvelserne - uden væsentlige fejl og uden risiko for overbelastninger.

For at opnå optimalt udbytte bør en fægtetræner med kendskab til den enkelte fægters specifikke forudsætninger forudsætninger inddrages som rådgiver og støtteperson under arbejdsprocessen med selvtræning.

Dansk Fægte-Forbund ønsker med DFF Planner'en at give målgruppen inspiration til at øge deres træningsmængde gennem fleksibelt at kunne træne selvstændigt som et supplement til andre træningsmuligheder.

Træn-selv-konceptet er udviklet af Dansk Fægte-Forbunds Landstrænere, Ferenc Toth og Andrey Klyushin, projektleder Michael Gyes og Udviklingskonsulent Martin WIuff i samarbejde med Bridge IT og TeamDanmark.

Requirements

Your mobile device must have at least 5.79 MB of space to download and install DFF Planner app. DFF Planner is available on iTunes for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of BridgeIT BridgeIT ApS at http://www.faegtning.dk.

Copyright © BridgeIT